Từ Toán học đến Đồ họa: Đại học Palermo đi đầu với "MatLab"

Từ Toán học đến Đồ họa: Đại học Palermo đi đầu với "MatLab"
Từ Toán học đến Đồ họa: Đại học Palermo đi đầu với "MatLab"
Anonim

Thao tác ma trận, xem các chức năng và dữ liệu, thực thi thuật toán, tạo giao diện người dùng, giao diện với các chương trình khác: "MatLab", viết tắt của "Matrix Laboratory" là một công cụ tính toán mạnh mẽ lần đầu tiên xuất hiện ở Sicily nhờ giấy phép do Đại học Palermo ký.

Một bước tiến cho sinh viên và nhân viên của trường đại học, những người đã mua giấy phép phần mềm "Total Academy Headcount" (TAH) sẽ có được một công cụ tính toán rất mạnh mẽ sẽ mang lại cho trung tâm Palermo giống như các công ty toàn cầu lớn khác.

Nhờ có giấy phép TAH, sinh viên, nhà nghiên cứu và giáo viên sẽ được hưởng lợi từ bộ sản phẩm chungcó thể được sử dụng ở mọi nơi, ngay cả ở nhà mà không cần kết nối mạng, trong phòng thí nghiệm và các lớp học và trung tâm nghiên cứu cũng như trên máy tính cá nhân của giáo viên và sinh viên thuộc sở hữu của Trường.

Trong số các tính năng của "MatLab" có phân tích cho dữ liệu lớn, học máy và cho các hệ thống phân tích sản xuất và chương trình cũng có thể giúp phát triển các thuật toán và thực hiện mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống không dây.

Với những đặc thù này, phần mềm, ngoài việc mang lại lợi ích cho sinh viên trong các hoạt động giảng dạy, sẽ cung cấp một nền tảng chuyên nghiệp đáng kể, "MatLab" trên thực tế được liệt kê là một kỹ năng cần thiết trong nhiều môi trường làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học.

Chủ đề phổ biến.